Registrering till Ö-Bollen Vinter 2025 – Öppnar söndag 22/9 kl. 18:00

Anmälan och anmälningsavgift 1300kr/lag. Avgiften vill vi ha oss tillhanda senast en månad efter Er anmälan, därefter kan platsen tillfalla ett reservlag.

Anmälningsavgiften betalas till Bankgiro 460-6760Vid utlandsbetalning

Konto 8105-9 923 366 261-9
Iban SE5880000810599233662619
Bic SWEDSESS
Adress Öckerö IF, Norgårdsvägen 89, 47531 Öckerö

Tänk på att ange klubbens namn korrekt med stora och små bokstäver, ex Öckerö IF. 

Er anmälan är preliminär tills vi erhållit betalning.